הלוואות הסדר מובנות

התנחלויות מובנות הן פרסים כספיים הניתנים כנגד צד אחד לטובת צד אחר, כאשר הצד המקבל נפסק פיצויים על חשבון הצד השני, בדרך כלל בהסדר של למשל מקום עבודה, נזקי גוף או תביעת פיצויי מוות שלא כדין. במקום לקבל את כל פרס הפיצויים במלואם עם ההסדר, הם קובעים כי התשלום ישולם באמצעות סדרת תשלומים במרווחים תקופתיים מוסכמים. היתרון הנתפס הוא בכך שזה מקטין את הסבירות שהפרס יוציא בצורה לא חכמה זמן קצר לאחר קבלת הפיצוי. הם נחשבים מתאימים במיוחד לנמענים שעלולים להיות חסרי בגרות בזמן הפרס או להיחשב פגיעים בדרך אחרת.

הלוואת הסדר מובנית היא הסדר לפיו הנהנה לוקח הלוואה תוך שימוש בתשלומי הסילוק המובנים כבטוחה להלוואה. במקרה הראשון וגם אם ההסדר קובע תשלום מיידי, ייתכן שהתשלום הראשון לא יתקבל רק מספר חודשים לאחר מועד ההסדר, ואם המוטב יזדקק לכספים במהירות הוא יכול לבחור להשיג כספים מהר יותר באמצעות הלוואה, ולאחר מכן החזר את ההלוואה עם קבלת התשלום העתידי. בנוסף לצורה זו של 'הלוואת גישור', ייתכנו מקרים שבהם לאחר תקופה מסוימת לאחר ההענקה יש לזוכה שינוי נסיבות או סדרי עדיפויות, והוא צריך לגשת לכספים למימון אירועי חיים מסוימים כגון רכישת דירה או קורס חינוכי, או אולי רק כדי לפרוע חובות. בנסיבות אלה יכול המוטב לבחור לקחת הלוואה בסכום חד פעמי כאמצעי לשחרור כספים, ולאחר מכן לדאוג להחזר ההלוואה מהתשלומים התקופתיים העתידיים. הלוואה צריכה להיות מובחנת ממכירת הזכות לתשלומים על הסף. זוהי אופציה הזמינה גם למוטבים בהתנחלויות מובנות, אולם יש הבדל עדין.

לפני לקיחת הלוואה, מוטב מוטב לשקול האם דרך פעולה זו היא באמת האינטרס שלו. מומלץ לזוכה להיות כנה עם עצמו ולשאול האם המצב הכלכלי אותו הם מבקשים להקל נוצר על ידי כישורי ניהול כספים גרועים. אם כך, קבלת סכום חד פעמי של כסף הניתן להשקעה עלולה למעשה להחמיר את המצב, שכן הוא עשוי לתמוך רק במעגל של קבלת החלטות לקויה, מבלי לאלץ את המוטב לטפל בסוגיות הבסיסיות. בכל מקרה מומלץ לקבל ייעוץ פיננסי מקצועי לפני שתמשיך.

כתיבת תגובה