תוכניות בינלאומיות לניהול חובות

תוכניות ניהול חובות בינלאומיות נועדו לספק שירותי הכשרה וייעוץ גלובליים מיוחדים בניהול חובות לאנשים פרטיים, ממשלות, בנקים מרכזיים, תאגידים ציבוריים וחברות שירות במגזר הפרטי כדי לעזור להם לנהל את תיקי החוב שלהם ביעילות. תוכניות אלה מיושמות על ידי ארגונים גדולים וקבוצות שירות.

תוכניות ניהול חובות בינלאומיות, כמו תוכניות אחרות לניהול חובות, כוללות תוכניות להסדר חובות, תוכניות איחוד חובות ותוכניות ייעוץ חובות. התכניות משתנות בהתאם לשינויים הפיננסיים העולמיים, חוקי המדינה שבהם מיושמות תוכניות אלה, המצב הפיננסי של המדינה ושל החייב, וכללי המדינה שבה התוכנית הסטנדרטית רשומה. לרוב מדובר בתוכניות גדולות מאוד והסכומים אינם נספרים באלפים, אלא במיליונים או מיליארדים.

כל תוכניות ניהול החוב הבינלאומיות נועדו להפחית את החובות של החייבים. ספקי תוכניות אלו ינהלו משא ומתן עם הנושים על ריבית נמוכה והפחתות בתשלום היתרה. ספקי תוכניות רבים גם מנפיקים הלוואות בריבית נמוכה לחייבים כדי לשלם את חובות הריבית הגבוהה שלהם. רוב תוכניות ניהול החוב הבינלאומיות האטרקטיביות מוצעות על ידי ארגונים ממדינות G-7, הקרן המוניטרית הבינלאומית (IMF) והבנק העולמי. בנוסף להצעת תוכניות לניהול חובות, מדינות G-7 ו-IMF בעבר נקטו פעמים רבות צעדים למחילה על חובות של העולם השלישי, במיוחד זה של מדינות אפריקה.

תוכניות להסדר חובות בינלאומיות פועלות כדי למזער את היקף החוב הכולל ל-40 עד 60 אחוז מהחובות הנוכחיים. ותוכניות איחוד חובות בינלאומיות נועדו לאחד הלוואות מנושים רבים ברחבי העולם להלוואה אחת בריבית נמוכה. המטבעות המקובלים בכל העולם ליישום תוכניות אלו הם מטבעות רזרבה – מטבעות המוחזקים על ידי בנקים מרכזיים כעתודות חוץ. מטבעות אלו ניתנים להמרה מלאה.

כתיבת תגובה