חוב חגים – גבייה

בעוד שסוף השנה פירושו חגים מלאים בחגיגות ומשפחה, זה אומר גם התמקדות בתקציבי סוף השנה ובהגעה ליעדים. חוב לחגים נוצר